NYHETSARKIVET
15 jul 2021 14:47
Kostsamt för Tre med bästa kundtillväxten sedan 2014
Mobiloperatören Tre har under det senaste kvartalet ökat sin kundstock med 39 000 kunder vilket är den bästa kundtillväxten sedan Q4 2014. Men tillväxten har kostat. Den svenska verksamheten har under kvartalet fått se sin omsättning minska med 1,9 procent jämfört med de redan corona-pressade siffrorna från Q2 förra året. Omsättningen uppgick under kvartalet till 1 617 miljoner kr (1 649 miljoner kr). Samtidigt har det svenska ebitda-resultatet minskat till 625 miljoner kr (684 miljoner kr) vilket ger en ebitda-marginal som sjunkit till 38,6 procent (41,5 procent).

– Vi går fortsatt mycket bra, och ökar både antal abonnemang och serviceintäkter. Vår vinstmarginal sjunker något, men rensat från försäljningen av vår mastverksamhet som genomfördes i januari så ökar vi även där, säger Haval van Drumpt, vd för Tre Sverige, till Telekomnyheterna, och fortsätter.

- Alla affärsområden går bra där B2C och B2B fortsätter att visa fina resultat, vilket gör att vi går in i hösten med starkt självförtroende och goda möjligheter att fortsätta växa.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561