NYHETSARKIVET
20 jul 2021 10:20
Här är Telenors siffror för andra kvartalet i sammandrag
Här är Telenor Sveriges siffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2020 inom parentes.

Abonnemang och trafik (MNOK): 1 378 (1 450)
Interconnectintäkter (MNOK): 106 (119)
Mobila intäkter från abonnemang (MNOK): 484 (1 570)
Övriga mobila intäkter (MNOK): 113 (111)
Totalt Mobila intäkter (MNOK): 1 597 (1 681)
Icke-mobila intäkter (MNOK): 449 (510)
Totala intäkter mobila verksamheten (MNOK): 2 046 (2 190)

Intäkter telefoni (MNOK): 32 (39)
Intäkter Internet & TV (MNOK): 695 (706)
Intäkter datatjänster (MNOK): 49 (42)
Övriga intäkter (MNOK): 29 (59)
Totala intäkter retail (MNOK): 805 (847)
Intäkter wholesale (MNOK) 91 (79)
Intäkter fastnät (MNOK): 897 (926)
Totala intäkter (MNOK): 2 943 (3 116)
:: varav interna intäkter (MNOK): 19 (15)

Ebitda före övriga intäkter och kostnader (MNOK): 1 103 (1 120)
övriga intäkter och kostnader (MNOK): 35 (-69)
Ebitda (MNOK): 1 138 (1 051)
avskrivningar och amortering -649 (-632)
nedskrivningar (MNOK): 0 (0)
Rörelseresultat (MNOK): 489 (419)

Ebitda-marginal före övriga intäkter och kostnader (%): 37,5 (35,9)
Ebitda-marginal (%): 38,7 (33,7)
Rörelsemarginal (%): 16,6 (13,4)

Capex (MNOK): 291 (324)
Investeringar i företag (MNOK): 0 (0)
Capex exklusive licenser och spektrum (MNOK): 295 (324)

Mobilt:
Antal abonnemang (tusental): 2 814 (2 721)
::varav prepaid (tusental): 244 (240)
Genomsnittligt antal trafikminuter per abonnemang och månad (AMPU) 337 (348)
Arpu (NOK): 176 (192)
:: varav abonnemang (NOK): 187 (205)
:: varav prepaid (NOK): 61 (60)

Fastnät:
Antal telefoniabonnemang (tusental): 111 (123)
Antal internetabonnemang (tusental): 695 (692)
:: varav låg hastighet (dsl): 36 (49)
:: varav hög hastighet (fiber): 659 (642)
Antal TV-abonnemang (tusental): 479 (481)

Arpu fast telefoni (NOK): 29 (36)
Arpu Internet (NOK): 231 (240)
Arpu TV (NOK): 140 (140)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561