NYHETSARKIVET
21 jul 2021 12:52
Telias svenska Q2-siffror i sammandrag
Här är Telias svenska siffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2020 inom parentes.

:::Mobila abonnemangsintäkter (Mkr): 3 127 (3 131)
:::Interconnect (Mkr): 125 (138)
:::Övriga mobila tjänsteintäkter (Mkr): 121 (138)
::Mobila tjänsteintäkter totalt (Mkr): 3 373 (3 408)
:::Fast telefoni (Mkr): 405 (489)
:::Bredband (Mkr): 1 160 (1 176)
:::TV (Mkr): 491 (422)
:::Business solutions (Mkr): 669 (728)
:::Andra fasta tjänsteintäkter (Mkr): 963 (968)
::Fastnätstjänsteintäkter (Mkr): 3 689 (3 782)
::Annonsintäkter (Mkr): 0 (0)
::Övriga tjänsteintäkter (Mkr): 273 (280)
:Totala tjänsteintäkter (Mkr): 7 336 (7 469)
:Totala terminalintäkter (Mkr): 1 110 (835)
:Total extern nettoförsäljning (Mkr): 8 446 (8 304)
Intern nettoförsäljning (Mkr): 47 (47)
Total nettoförsäljning (Mkr): 8 492 (8 351)
Tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar 1,7%
Serviceintäkter, tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar % -1,8%
Ebitda exklusive poster av engångskaraktär (Mkr): 3 308 (3 316)
::Marginal: 39,0% (39,7%)
Ebitda (Mkr): 3 295 (3 266)
::Marginal: 38,8% (39,1%)
Avskrivningar, amortering och nedskrivningar (Mkr): -1 950 (-1 712)
Intäkter från associerade bolag och joint ventures (Mkr): 0 (0)
Justerad operativ intäkt (Mkr): 1 358 (1 604)
::Marginal: 16,0% (19,2%)
Operativ intäkt (Mkr): 1 345 (1 555)
::Marginal: 15,8% (18,6%)

Capex exkl. licenser och spektrumavgifter (Mkr): 731 (701)
Capex (Mkr): 731 (701)

• Mobile
::Postpaid abonnemang (tusental): 5 664 (5 270)
:::varav använda för M2M (tusental): 1 560 (1 167)
::Prepaid abonnemang (tusental): 754 (830)
Totalt antal abonnemang (tusental): 6 418 (6 100)
:Postpaid ARPU (kr/månad): 244 (241)
:Prepaid ARPU (kr/månad): 72 (85)
Blended ARPU (kr/månad): 217 (214)
Blended churn (%) 17 (16)

• Fixed
:PSTN-abonnemang (tusental): 320 (441)
:VoIP-abonnemang (tusental): 257 (338)
Telefoniabonnemang (tusental): 577 (779)
Bredbandsabonnemang (tusental): 1 226 (1 266)
Bredband ARPU (kr/månad): 314 (309)
TV-abonnemang (tusental): 949 (901)
TV ARPU (kr/månad): 174 (161)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561