NYHETSARKIVET
21 jul 2021 12:52
Telia Sveriges Q2 räddas av besparingar och mobiltelefoner
Det var den ökade försäljningen av hårdvara, det vill säga framförallt mobiltelefoner, och de minskade operativa kostnaderna, opex, som räddade Telias andra kvartal på den svenska marknaden. Det framgår av den kvartalsrapport som operatören presenterade i dag.

Den svenska verksamheten redovisar en ökad nettoomsättning med 1,7 procent till 8 492 miljoner kr (8 351 miljoner kr) under kvartalet. Och medan tjänsteintäkterna sjönk med 1,8 procent, motsvarande 133 miljoner kr, så ökade terminalförsäljningen med 33 procent, motsvarande 275 miljoner kr.

Resultatmässigt sjönk det justerade ebitda-resultatet med -0,2 procent till 3 308 miljoner kr (3 316 miljoner kr).

”På jämförbar bas minskade justerad EBITDA med 0,2% då en minskning om 4.1% avseende de operationella kostnaderna inte fullt ut kunde motverka den negativa effekten från lägre tjänsteintäkter”, skriver Telia i sin rapport.

Man tycks även ha kommit långt när det gäller kostnadsbesparingar på IT-sidan.

”Vi har så här långt under 2021 avvecklat mer än 75 äldre system vilket resulterat i lägre IT-kostnader, och vi har gjort framsteg med att radikalt minska antalet strategiska IT-leverantörer, från 24 till 4, något som förväntas att signifikant bidra till vår ambition vad gäller kostnadsreducering fram till år 2025”, skriver bolaget.

Och Telia fortsätter att tappa abonnemangskunder på mobilsidan. Rensat för IoT-kunder tappade operatören 8 000 mobilkunder under kvartalet. Antalet bredbandsabonnemang sjönk under kvartalet med 10 000, framförallt drivet av xdsl där antalet kunder sjönk med 23 000. Antalet TV-kunder ökade dock under kvartalet med 14 000.

Under våren har Telia aviserat och genomfört ett antal prishöjningar både inom fiber, fastnätstelefoni, xdsl och mobiltelefoni, något som man räknar med ska bära frukt under det andra halvåret.

Utöver de prishöjningar inom fiber och mobiltelefoni, som Telekomnyheterna har skrivit om tidigare i år så har man höjt priset på fastnätstelefoni med 50 kr från 329 till 379 kr per månad, per den 1 maj och från den 1 juni höjde man xdsl-priserna med 50-60 kr/mån beroende på hastighet.

När det gäller Telias nya, dyrare mobilabonnemang Obegränsad där C More ingår för 609 kr per månad alternativt både C More och Netflix för 659 kr per månad så meddelade Telias vd och koncernchef Allison Kirkby att ungefär 75 procent av kunderna än så länge har valt den dyrare varianten av abonnemanget.

När det gäller den nyligen aviserade affären, där Telia säljer 49 procent av ägandet i sina finska och norska mobilmaster så aviserade Allison Kirkby att Telia siktar på att göra fler mastaffärer de kommande månaderna och kvartalen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561