NYHETSARKIVET
3 aug 2021 10:59
Förbättrat Bredband2-resultat efter snabb integration av A3
Bredband2:s omsättning ökade bara med 1 procent under årets andra kvartal, jämfört med det första, men det stora utropstecknet är ebitda-resultatet som ökat med 15 procent, motsvarande 7,0 miljoner kr till 54,2 miljoner kr. Det framgår av bolagets rapport som presenterades i dag.

Anledningen till den kraftiga resultatförbättringen är att arbetet med integrationen av den förvärvade operatören A3 går bättre än väntat.

”Beslutet att förvärva A3 var helt rätt. Vi har noterat det tidigare och ju mer vi jobbar med integrationen, desto tydligare blir det att de båda verksamheterna bedrivs bäst och effektivast som en enhet. Arbetet med att inordna verksamheten i ett gemensamt varumärke har gått över förväntan. Det har visat sig vara mindre besvärligt än vi räknade med och vi ligger före i tidplanen. Redan efter ett halvår har vi flyttat hela privatsidan i A3 till varumärket Bredband2”, skriver Daniel Krook, vd för Bredband2 i sitt vd-ord. Han indikerar dock smolk i glädjebägaren i form av antalet fiberkunder som ingick i förvärvet.

”I samband med flytten av privatkunder från A3:s system till Bredband2 har vi konstaterat att antalet fiberkunder hos A3 inte motsvarade våra förväntningar, vilket hänger samman med hur vi definierar en fiberkund. Det gör att vi redovisar ett lägre antal fiberkunder jämfört med tidigare, men det påverkar varken omsättning eller resultat. Vi kan härleda cirka 10 000 färre kunder till denna justering sedan övertagandet. Vi förväntar oss även en faktisk tillfällig nedgång i nettointag av kunder under 2021. Det beror dels på att Bredband2 inte förväntas nå samma totalintag av kunder som de tre varumärkena tillsammans gjorde före sammanslagningen, dels på att flytten av befintliga A3-kunder till Bredband2 förväntas ge ett visst kundtapp.”

Bredband2 redovisar ca 441 500 (237 000 Q2 2020) fiberkunder vid kvartalets utgång.

Bredband2 redovisar inga pro forma-siffror i sin kvartalsredovisning, därför är årets siffror väsentligt högre än motsvarande tal för motsvarande period förra året.

Nettoomsättning (Mkr): 380,6 (179,2)
Ebitda-resultat (Mkr): 54,2 (30,9)
Rörelseresultat Ebit (Mkr): 25,0 (16,4)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561