NYHETSARKIVET
6 sep 2021 12:59
Telias fiberreklam vilseledande enligt Reklamombudsmannen
Ett direktreklamerbjudande från Telia om fiberanslutning för 6 999 kr, jämfört med ordinarie pris på 34 900 kr, har fällts av Reklamombudsmannen då det anses vilseledande. Anledningen är att det inte framgick vilken fastighet erbjudandet gällde. Detta aktualiserades då erbjudandet, i det anmälda fallet, skickats till en annan adress än den erbjudandet gällde.

"Enligt Telia Sverige AB (annonsören) är den reklamannons som anmälts i postalt format. Annonsen innehåller information om ett erbjudande gällande fiber där pris för fiberindragning och tjänster framgår men information om vilken fastighet som kan ta del av erbjudandet har på grund av den mänskliga faktorn missats. Eftersom det saknas information om vilken fastighet reklamen avser förstår annonsören att reklamen kan upp­fattas som otydlig. Annonsören ber om ursäkt för detta och ska se över rutinerna i kommande reklamutskick", skriver Reklamombudsmannen i sitt beslut och fortsätter:

"Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att mottagaren erbjuds möjligheten att ta del av erbjudandet för den adressen som direktreklamen skickats till. Enligt annonsör­en saknas det uppgifter i erbjudandet om vilka fastigheter som kan ta del av erbjudandet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561