NYHETSARKIVET
22 sep 2021 11:35
Rakel G2 som app skulle kunna bli snabbare och säkrare
Om man gjorde Rakel G2 som en app istället för som man verkar planera för, ett helt nytt nät för 7 miljarder kr, så skulle man kunna vara igång både snabbare, billigare och förmodligen mer driftsäkert. Det anser Patrik Fältström, teknisk direktör och säkerhetschef på Netnod, som redan 2017 lyfte idén i ett remissvar från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

- Jag skulle vilja se Rakel som en app i ett första steg. Det gör att det finns flera verktyg som skulle kunna användas i form av fiberaccess och mobildata med nationell roaming. På sikt skulle Teracom och Trafikverket kunna förstärka de civila mobilnäten med sina speciallösningar. Men det i första hand för att skapa bättre kommunikation för att appen ska kunna fungera bättre kapacitetsmässigt och stabilt i alla lägen, säger Patrik Fältström, till Telekomnyheterna.

I sitt remissvar 2017, till förslaget att avsätta 10 MHz i 700 MHz-bandet för Rakel, skrev IVA bland annat:

"Det är för oss uppenbart att den största samhällsnyttan kan uppnås först när alla, såväl allmänhet som blåljusmyndigheter, kan använda samma frekvensutrymme, samma nät och samma mobiltelefoner där man även i speciella tillämpningar använder kommersiella produkter. Inte minst USA har under lång tid uppmuntrat till utveckling och användning av kommersiella produkter och standardkomponenter framför skräddarsydda dito. Drivkraften är att det är mer ekonomiskt och framförallt också mindre sårbart. Viktiga funktioner som kryptering (insynsskydd), prioritering och accesskontroll implementeras i stället i form av appar och annan programvara."

Och man skrev vidare att:

"Redundans måste alltid finnas för att uppnå den extrema tillgänglighet som morgondagens samhälle kräver. Offentlig sektor bör därför inte dra sig undan från marknaden genom att bygga egna lösningar. Speciellt gäller detta när störningskänsligheten ökar istället för tvärtom. Vi anser att offentlig sektor måste delta i alla led – som kund, kravställare och leverantör – för att vi ska uppnå maximal samhällsnytta."

- Det är viktigt att Rakel som app inte är en motsättning till olika tekniska speciallösningar, men samtidigt är det viktigt att Rakel kan använda vanliga lösningar. Varför ska inte rakel G2 kunna använda den fiberanslutning som till exempel du har hem till dig om det är enorma radiostörningar och alla tillgängliga mobilnät ligger nere, frågar sig Patrik Fältström.

IVA:s remissvar från 2017 finns att läsa här: http://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/iva/iva170210---700-mhz---analyscmk-ren.pdf
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561