NYHETSARKIVET
23 sep 2021 11:39
Hexatronic går in i datacentermarknaden
Hexatronic går nu in i datacentermarknaden. Det sker genom förvärvet av Data Center Systems, DCS, som tillhandahåller kompletta fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden.

Med förvärvet av DCS kommer Hexatronic in på den amerikanska datacentermarknaden som förväntas fortsätta växa. Ständigt ökande datatrafik såväl som trenden mot edge computing ökar behovet av såväl storskaliga datacenter som små och medelstora datacenter som ligger närmare de platser där data genereras och används.

"USA är idag Hexatronics största marknad och en av tre strategiska tillväxtmarknader. Med förvärvet av DCS kan vi nu erbjuda våra kunder Hexatronics kompletta systemerbjudande med lokalt terminerade produkter vilket kommer minska ledtider och öka flexibiliteten. Utöver det kommer DCS bidra med expertis inom design och rådgivningstjänster. DCS produktion i USA kommer att komplettera våra nuvarande termineringsverksamheter i Sverige, Estland och Storbritannien", säger Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Group, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561