NYHETSARKIVET
24 sep 2021 12:57
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-12058, 21-12056
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 21-12051
Ärende: Informationsinsatser bredband Ledningskollen 2021

Diarienummer: 21-12047
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 21-12046
Ärende: Remiss - Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

+ Ur Konkurrensverkets diarium

Diarienummer: 585/2021
Ärende: Remiss - Cybersäkerhetsutredningens slutbetänkande "Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem" (SOU 2021:63)
Avsändare/Mottagare: Försvarsdepartementet
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561