NYHETSARKIVET
24 sep 2021 12:58
Här är Telia Carriers resultat för 2020
Telia Carriers omsättning minskade förra året till 4 960,7 miljoner kr (5 073,3 miljoner kr året innan). Det framgår av den årsredovisning som bolaget har lämnat till Bolagsverket. Bolagets rörelseresultat förbättrades under året till -165,2 miljoner kr (-184,8 miljoner kr). Under året tog man även emot ett koncernbidrag på 203,7 miljoner kr (2019 fick man 219,4 miljoner kr i koncernbidrag). Det gjorde att bolaget kunde redovisa positiva 33,8 miljoner kr (51,1 miljoner kr) på sista raden.

Av årsredovisningen framgår även att intäkterna per verksamhetsgren var fördelade så här:

Voice produkt: 2 235 563 tkr (2 230 948 tkr)
IP produkter: 1 443 097 tkr (1 481 411 tkr)
Kapacitetsprodukter: 922 568 tkr (1 003 195 tkr)
Infrastruktur: 359 449 tkr (357 768 tkr)

Och uppdelat per geografisk marknad var bolagets omsättning enligt följande:

Norden: 951 355 tkr (978 762 tkr)
Europa exklusive Norden: 1 872 269 tkr (2 110 455 tkr)
Nordamerika: 1 367 426 tkr (1 037 901 tkr)
Övriga marknader: 769 627 tkr (946 204 tkr)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561