NYHETSARKIVET
24 sep 2021 12:58
Telia Carrier fick 203,7 miljoner kr i koncernbidrag förra året
Ganska exakt ett år efter Polhem Infras köp av Telia Carrier för 9,45 miljarder kr har nu Carrierns årsredovisning för 2020 blivit offentlig och för att klara sina räkenskaper har man fått hämta 203,7 miljoner i koncernbidrag från moderbolaget Telia Company. Det framgår av den årsredovisning som Telia Carrier lämnat till Bolagsverket.

Därtill kan man konstatera att Telia Carrier förra året tappade omsättning för femte året i rad efter toppåret 2014 då man omsatte 6 231,4 miljoner kr, det vill säga drygt 25 procent mer än förra årets omsättning på 4 960,7 miljoner kr. Och skärskådar man bolagets omsättningssiffror så ser man att det bara är den allmänt vikande produktgrenen Voice och Infrastruktur som ökar i omsättning. De viktiga framtidsprodukterna IP- och kapacitetsprodukter har minskat i omsättning mellan 2019 och 2020.

"Carrier-marknaden präglas av avtagande volymtillväxt för Voice, och intäkterna påverkas även av prispress. Detta gäller särskilt på reglerade marknader. För Data och Infrastrukturprodukter förväntas tillväxt. För IP-produkter råder, liksom för Voice, prispress. Capacity- och Colocationprodukter förväntas ha en högre marginal", skriver bolaget i när det gäller den förväntade framtida utvecklingen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561