NYHETSARKIVET
12 nov 2021 11:09
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 21-14800
Ärende: Överlåtelse av operatörsverksamhet

Diarienummer: 21-14787
Ärende: Överklagande av Post- och telestyrelsens beslut 2021-10-14, dnr 21-3989

Diarienummer: 21-14782
Ärende: Årsöversikt av säkerhetstjänst 1996

Diarienummer: 21-14767, 21-14766, 21-14764
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 21-14763
Ärende: Uppföljning av bredbandsprojekt med anledning av PTS bredbandsstöd till Säter-Grängshammar
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561