NYHETSARKIVET
12 nov 2021 11:10
Riksrevisionen granskar uppmuntran av datahallsinvesteringar
Riksrevisionen har inlett en granskning av de statliga insatserna för att attrahera investeringar i datahallar.

"Regeringen har uppmuntrat investeringar i datahallar, bland annat genom sänkt energiskatt. Sådana investeringar har många positiva effekter, men datahallar är energikrävande och den svenska elförsörjningen står redan inför stora utmaningar. Riksrevisionen granskar nu om regeringens och berörda myndigheters beslut och åtgärder är effektiva", skriver myndigheten i ett pressmeddelande i dag.

Granskningen kommer bland annat att fokusera på vilka avvägningar som regeringen har gjort mellan mål inom närings- och energipolitiken.

"Vi kommer också att titta på om regeringen har rapporterat om de statliga insatserna på ett transparent och ändamålsenligt sätt", säger riksrevisor Helena Lindberg, i en kommentar.

Resultatet från granskningen planeras att publiceras i juni 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561