NYHETSARKIVET
12 nov 2021 11:12
Telia förbjuds marknadsföra att de har Sveriges bästa nät
I somras förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Tele2 att hävda att de har Sveriges bästa nät och nu har domstolen kommit med en motsvarande dom mot Telia. Domen innebär att domstolen förbjuder Telia Sverige, vid ett vite om 2 miljoner kr, att hävda att man har Sveriges bästa nät.

"Sammanfattningsvis anser domstolen att Telia inte styrkt vederhäftigheten av något av de påståenden som förekommit i den påtalade marknadsföringen. Eftersom felaktiga påståenden och utelämnande av väsentlig information av nu aktuella slag måste anses i vart fall sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är de vilseledande och otillbörliga enligt 8 och 10 §§ MFL tolkade i ljuset av artikel 7 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Påståendena ska därför förbjudas. Det saknas därvid anledning att ta ställning till om marknadsföringen också på annat sätt strider mot MFL", skriver domstolen i sin sammanfattande slutsats i domen.

Det är mobiloperatören Tre som har stämt Tele2 och Telia och därmed fått rätt i första rättsinstans i båda målen.

Vill du läsa domen i sin helhet så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561