NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:35
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen.

Diarienummer: 21-14827
Ärende: Direktupphandling av Rapport om 2G-3G avvecklingen

Diarienummer: 21-14826
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 21-14823
Ärende: Avanmälan av operatörsverksamhet

Diarienummer: 21-14815
Ärende: Sambandstjänst 2010

Diarienummer: 21-14814
Ärende: Regeringsbeslut - Ändring av regeringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och Telestyrelsen
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561