NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:36
Sverige tappar placering i EU:s digitaliseringsindex DESI
Sverige har gått från andra till tredje plats i EU:s årliga digitaliseringsindex DESI och ligger nu efter både Danmark och Finland i rankingen.

Framförallt är det befolkningens digitala kompetens och företagens integrering av digital teknik som lyfter det svenska betyget.

När det gäller vårt historiska toppområde konnektivitet ligger Sverige numera på femte plats i Europa, mycket beroende på förseningarna inom 5G.

"Den nyligen slutförda 5G-auktionen var ett positivt steg. Sverige skulle dock kunna påskynda tillgänglighet och tilldelning när det gäller pionjärband för 5G och öka insatserna för att bygga ut anslutningar på 1 Gbit/s", skriver man i rapporten och fortsätter:

"Sverige ligger på plats fem i rangordningen av digitala offentliga tjänster i EU, men andra länder gör snabbare framsteg."

Man pekar på att Sverige gjort stora förbättringar när det gäller öppna data, men att vi fortfarande är rejält på efterkälken, jämfört med stora delar av Europa.

"Öppna data är det område där Sverige har uppnått kraftiga förbättringar och för första gången ligger över EU:s genomsnitt. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, eftersom Sverige ligger på plats 16 bland EU:s 27 medlemsstater", skriver man i rapporten.

Så här placerar sig Sverige i de olika kategorierna:

Humankapital, andra plats
Konnektivitet, femte plats
Integrering av digital teknik, tredje plats
Digitala offentliga tjänster, femte plats

Mer om årets DESI-rapport finns att läsa här:
DESI
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561