NYHETSARKIVET
14 mar 2022 15:11
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-2744
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 22-2746
Ärende: SOT rapport 2022

Diarienummer: 22-2771
Ärende: Priser på mobilabonnemang

Diarienummer: 22-2795
Ärende: Ansökningar om medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital) och Bemyndigande att tillstyrka ansökningar om medel ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

Diarienummer: 22-2802
Ärende: Förfrågan om dialog om mobiltäckning
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561