NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:38
Tres skandinaviska siffror för årets första kvartal
Här är Tres siffror för den skandinaviska verksamheten under årets första kvartal. Motsvarande tal för Q1 2021 inom parentes.

Omsättning (Mkr): 2 728 (2 586)
::varav Sverige (Mkr): 1 749 (1 659)
::varav Danmark (MDKK): 694 (683)
Serviceintäkter (Mkr) 1 784 (1 664)
::varav Sverige (Mkr): 1 136 (1 047)
::varav Danmark (MDKK): 459 (454)
Serviceintäkter per abonnent och månad (kr/mån): 154,1 (149,7)
::varav Sverige (kr/mån): 161,3 (156,6)
::varav Danmark (DKK/mån): 101,1 (102,5)
Ebitda (Mkr): 891 (863)
::varav Sverige (Mkr): 656 (641)
::varav Danmark (MDKK): 167 (164)
Ebitda-marginal: 32,7% (33,4%)
::varav Sverige: 37,5% (38,6%)
::varav Danmark: 24,0% (24,0%)

Nettoskuld (Mkr): 6406 (6173)
Nettoskuldsförändring (Mkr): -92 (-168)

Antal anställda: 1735 (1740)

Antal abonnenter (tusental): 3860 (3706)
::varav Sverige: 2347 (2229)
::varav Danmark: 1513 (1477)
Abonnenttillväxt under kvartalet (tusental): 26 (28)
::varav Sverige (tusental): 10 (20)
::varav Danmark (tusental): 16 (8)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108