NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:39
Tele2 Sveriges första kvartal 2022 i siffror
Här är en sammanställning av Tele2:s siffror för den svenska marknaden under årets första kvartal. Motsvarande tal för Q1 2021 inom parentes.

OMSÄTTNING
• Konsument
: Mobil (Mkr): 1 409 (1 413)
:: Abonnemang (Mkr): 1 179 (1 181)
:: Kontantkort (Mkr): 230 (231)
: Fastnät (Mkr): 1 426 (1 437)
:: Fast bredband (Mkr): 704 (678)
::Digital-TV (Mkr): 669 (695)
::: Kabel & Fiber (Mkr): 419 (420)
::: DTT (Mkr): 250 (275)
:: Fast telefoni och dsl (Mkr): 53 (64)
Hyresvärdar & Annat (Mkr): 170 (170)
Serviceintäkter från slutanvändare (Mkr): 3 006 (3 020)
: Operatörsintäkter (Mkr): 188 (174)
: Utrustningsintäkter (Mkr): 438 (492)
: Intern försäljning (Mkr): 0 (0)
Konsument (Mkr): 3 632 (3 686)

• Företag
: Mobil (Mkr): 487 (453)
: Fast (Mkr): 212 (234)
: Lösningar (Mkr): 274 (259)
Serviceintäkter från slutanvändare (Mkr): 973 (946)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 25 (25)
: Utrustningsintäkter (Mkr): 458 (445)
Företag (Mkr): 1 (1)
: varav IoT slutanvändarintäkter (Mkr): 1 457 (1 416)

Operatörsintäkter (Mkr): 274 (231)
Intern försäljning (Mkr): 1 (1)
Summa wholesaleintäkter (Mkr): 275 (232)
: varav IoT wholesaleintäkte (Mkr)r: 7 (5)

Total Omsättning (Mkr): 5 364 (5 335)

• EBITDA-RESULTAT
• Underliggande EBITDA (Mkr): 2 242 (2 136)

• CAPEX
: Nät (Mkr): 320 (308)
: IT (Mkr): 165 (221)
: Kundutrustning, CPE (Mkr): 102 (100)
: Övrigt (Mkr): 24 (17)
Capex exkl spektrum och leasing (Mkr): 610 (646)

• OPERATIVA DATA (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint
: Hushåll (tusental): 3 657 (3 516)

Konsument RGU:er
: Mobil (tusental): 2 933 (2 932)
:: Abonnemang (tusental): 1 945 (1 925)
:: Kontantkort (tusental): 988 (1 007)
: Fast (tusental): 2 030 (2 100)
:: Fast bredband (tusental): 931 (916)
:: Digital-TV (tusental): 918 (965)
::: Kabel & Fiber (tusental): 637 (657)
::: DTT (tusental): 282 (308)
:: Fast telefoni & DSL (tusental): 180 (219)
Konsument (tusental): 4 962 (5 031)

Företags RGU:er:
: Mobil (tusental): 1 037 (964)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187