NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:39
Företagsmarknaden lyfte Tele2:s svenska resultat Q1
Det var företagsmarknaden som var Tele2 Sveriges ljuspunkt under årets första kvartal. Det framgår av bolagets kvartalsrapport som presenterades i dag.

Under kvartalet växte företagsmarknadens omsättning med 3 procent till 1 457 miljoner kr (1 416 miljoner kr) samtidigt som privatmarknadens omsättning krympte med 1 procent till 3 632 miljoner kr (3 686 miljoner kr). Resultatmässigt väljer Tele2 ”underliggande ebitda” och där har operatören förbättrat sitt resultat till 2 242 miljoner kr (2 136 miljoner kr) på den svenska marknaden.

Sett till kundtillväxt så är det företagsmarknaden som står för hela tillväxten på mobilsidan, med 32 000 nya abonnenter. Privat-abonnemangen minskade med 1 000 under kvartalet och kontantkorten med 12 000, vilket innebär att Tele2 nu har mindre än en miljon kontantkortskunder kvar.

Antalet bredbandskunder ökade under kvartalet med 4 000.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187