NYHETSARKIVET
22 apr 2022 12:14
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-4783
Ärende: Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Diarienummer: 22-4779
Ärende: Slutbetänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2022:18)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187