NYHETSARKIVET
22 apr 2022 12:14
Utredning föreslår ny myndighet för kopieringsavgift
För att komma tillrätta med dagens system för privatkopieringsavgifter, som blivit ineffektiv, kostsam och processdrivande, föreslår en statlig utredning att en ny myndighet ska skapas som vartannat år ska se över ersättningarna.

"Utredningen föreslår att det inte längre ska anges några ersättningsnivåer i lag. I stället föreslås att en ny myndighet ska inrättas som, med beaktande av vissa i lag angivna förhållanden, i en föreskrift vartannat år ska precisera vilka anordningar som ska medföra ersättningsskyldighet och ersättningsnivåerna för dessa. På så sätt kan ett system skapas som gör att privatkopieringsersättningen kan anpassas utifrån gällande privatkopieringsbeteende samt den tekniska, ekonomiska och rättsliga utvecklingen på området, vilket minskar risken för motsättningar och diskussioner mellan marknadens aktörer. Dessutom kan det säkerställas att rättighetshavare får en rimlig ersättning", skriver utredningen.

Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Både branschorganisationen ElektronikBranschen och Copyswede välkomnar utredningens slutsats.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187