NYHETSARKIVET
22 apr 2022 12:15
Teracoms mobilverksamhet ökade förlusten med 85% Q1
Samtidigt som Teracoms mobilverksamhet, tidigare Net1, tappar 15 procent av omsättningen till 34 miljoner kr (40 miljoner kr Q1 2021) under det första kvartalet i år, så rasar rörelseresultatet med 85 procent till -27 miljoner kr (-15 miljoner kr). Det framgår av Teracoms kvartalsrapport som presenterades i dag.

"Intäkterna var 6 MSEK lägre än motsvarande kvartal föregående år till följd av lägre intäkter från privatkunderna i Mobilnätet.
Rörelseresultatet har försämrats jämfört med motsvarande period föregående år, beroende på lägre intäkter och att resultatet för kvartalet belastas av utvecklingskostnader för nätmoderniseringen och avskrivningskostnad för förvärv av frekvenser i 2,3 GHz bandet.
Den låga rörelsemarginalen är en förväntad effekt av hög investerings- och utvecklingstakt i kombination med långa ledtider för att erhålla intäkter", skriver bolaget i kvartalsrapporten.

De senaste fyra kvartalen har Teracoms mobilverksamhet omsatt 154 miljoner kr och redovisat ett sammanlagt rörelseresultat på -96 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187