NYHETSARKIVET
22 apr 2022 12:15
Kodexen kan införas redan i juni för att hindra böter från EU
Riksdagen kan komma att införa Lagen om Elektronisk Kommunikation, LEK, tidigare än aviserat för att Sverige ska klara sig undan böter för sin sena implementering. Det erfar Telekomnyheterna. Lagen genomför den så kallade EU-kodexen om elektroniska kommunikationer och ersätter den gamla lagen med samma namn.

Den nya lagen skulle enligt EU-kodexen ha varit implementerad redan i december 2020 och så sent som häromveckan, den 6 april, beslutade EU-kommissionen att ta frågan om Sveriges försening vidare till EU-domstolen, vilket kan leda till böter, om inte Sverige skyndar på med implementeringen av den nya lagen.

När regeringen lämnade sin lagrådsremiss på det nya lagförslaget var planen att den skulle träda i kraft vid halvårsskiftet, men när lagförslaget, några veckor senare lämnades till riksdagen, var förslaget att lagen skulle träda i kraft den 1 augusti i år.

Nu talar det mesta för att riksdagen kommer att tidigarelägga införandet till början av juni i år.

"Det är förstås så att regeringen bland annat på grund av överträdelseärendet har ett intresse av att lagen träder i kraft med så litet dröjsmål som möjligt", skriver Marcus Boklund, kansliråd på infrastrukturdepartementet, i en kommentar till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108