NYHETSARKIVET
19 jul 2022 09:22
Telenor Sveriges Q2-siffror i sammandrag
Här är en sammanställning av Telenors siffror för den svenska marknaden under det andra kvartalet i år. Motsvarande tal för Q2 2021 inom parentes.

Abonnemang och trafik (MNOK): 1 351 (1 378)
Övriga mobila tjänster (MNOK): 61 (59)
Totala mobila tjänsteintäkter (MNOK): 1 412 (1 437)
Wholesale och andra mobila intäkter (MNOK): 170 (160)
Icke-mobila intäkter (MNOK): 534 (449)
Totala intäkter mobila verksamheten (MNOK): 2 116 (2 046)

Intäkter telefoni (MNOK): 25 (32)
Intäkter Internet & TV (MNOK): 721 (745)
Övriga intäkter (MNOK): 40 (29)
Totala intäkter retail (MNOK): 787 (805)
Intäkter wholesale (MNOK) 9 (91)
Intäkter fastnät (MNOK): 796 (897)
Totala tjänsteintäkter (MNOK): 2 199 (2 242)
Totala intäkter (MNOK): 2 912 (2 943)
:: varav interna intäkter (MNOK): 29 (19)

Ebitda före övriga intäkter och kostnader (MNOK): 982 (1 103)
övriga intäkter och kostnader (MNOK): 37 (35)
Ebitda (MNOK): 1 020 (1138)
avskrivningar och amortering -628 (-649)
nedskrivningar (MNOK): 0 (0)
Rörelseresultat (MNOK): 391 (489)

Ebitda-marginal före övriga intäkter och kostnader (%): 33,7 (37,5)
Ebitda-marginal (%): 35,0 (38,7)
Rörelsemarginal (%): 13,4 (16,6)

Capex (MNOK): 394 (291)
Investeringar i företag (MNOK): 0 (0)
Capex exklusive licenser och spektrum (MNOK): 394 (295)

Mobilt:
Antal abonnemang (tusental): 2 885 (2 814)
:: varav postpaid (tusental): 2 650 (2 570)
::varav prepaid (tusental): 235 (244)
Genomsnittligt antal trafikminuter per abonnemang och månad (AMPU) 306 (337)
Arpu (NOK): 169 (176)
:: varav abonnemang (NOK): 177 (187)
:: varav prepaid (NOK): 71 (61)

Fastnät:
Antal telefoniabonnemang (tusental): 94 (111)
Antal internetabonnemang (tusental): 696 (695)
:: varav låg hastighet (dsl): 22 (36)
:: varav hög hastighet (fiber): 674 (659)
Antal TV-abonnemang (tusental): 484 (479)

Arpu fast telefoni (NOK): 28 (29)
Arpu Internet (NOK): 226 (231)
Arpu TV (NOK): 130 (140)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108