NYHETSARKIVET
19 jul 2022 09:23
Här är Tele2:s svenska siffror för det andra kvartalet
Här är Tele2:s siffror för den svenska verksamheten under det andra kvartalet i år. Motsvarande tal för Q2 2021 inom parentes. Alla belopp i miljoner kr.


Omsättning
Konsument
: Mobil: 1 453 (1 428)
:: Abonnemang: 1 203 (1 186)
:: Kontantkort: 249 (242)
: Fastnät: 1 432 (1 450)
:: Fast bredband: 708 (692)
::Digital-TV: 674 (698)
::: Kabel & Fiber: 424 (424)
::: DTT: 250 (274)
:: Fast telefoni och dsl: 51 (60)
Hyresvärdar & Annat 165 (168)
Serviceintäkter från slutanvändare: 3 050 (3 046)
:Operatörsintäkter: 194 (183)
:Utrustningsintäkter: 435 (414)
:Intern försäljning: 0 (0)
Konsument: 3 679 (3 643)

Företag
: Mobil: 503 (454)
: Fast: 207 (231)
: Lösningar: 279 (277)
Serviceintäkter från slutanvändare: 989 (962)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 26 (23)
: Utrustningsintäkter: 417 (395)
: Intern försäljning: 1 (1)
Företag: 1 432 (1 382)
: varav IoT slutanvändarintäkter: 80 (69)

Operatörsintäkter: 284 (260)
Intern försäljning: 1 (1)
Summa wholesaleintäkter: 286 (261)
: varav IoT wholesaleintäkter: 7 (6)

Total: 5 397 (5 286)

Underliggande EBITDA 2 217 (2 176)

CAPEX
: Nät: 358 (339)
: IT: 148 (225)
: Kundutrustning, CPE: 108 (88)
: Övrigt 13 (9)
Capex exkl spektrum och leasing: 627 (662)

Operativa data (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint
: Hushåll: 3 688 (3 511)

Konsument RGU:er
: Mobil: 2 970 (2 944)
:: Abonnemang: 1 966 (1 924)
:: Kontantkort: 1 004 (1 019)
: Fast: 2 016 (2 075)
:: Fast bredband: 937 (920)
:: Digital-TV: 905 (946)
::: Kabel & Fiber: 631 (645)
::: DTT: 274 (301)
:: Fast telefoni & DSL: 174 (209)
Konsument: 4 986 (5 019)

Företags RGU:er:
: Mobil: 1 060 (974)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108