NYHETSARKIVET
20 jul 2022 12:07
Telia Sveriges andrakvartal i siffror
Här är Telias siffror för den svenska verksamheten under det andra kvartalet i år. Motsvarande tal för Q2 2021 inom parentes.

:::Mobila abonnemangsintäkter (Mkr): 3 213 (3 127)
:::Interconnect (Mkr): 120 (125)
:::Övriga mobila tjänsteintäkter (Mkr): 139 (121)
::Mobila tjänsteintäkter totalt (Mkr): 3 472 (3 373)
:::Fast telefoni (Mkr): 332 (405)
:::Bredband (Mkr): 1 208 (1 160)
:::TV (Mkr): 569 (491)
:::Business solutions (Mkr): 672 (669)
:::Andra fasta tjänsteintäkter (Mkr): 930 (963)
::Fastnätstjänsteintäkter (Mkr): 3 712 (3 689)
::Annonsintäkter (Mkr): 0 (0)
::Övriga tjänsteintäkter (Mkr): 262 (273)
:Totala tjänsteintäkter (Mkr): 7 446 (7 336)
:Totala terminalintäkter (Mkr): 1 175 (1 110)
:Total extern nettoförsäljning (Mkr): 8 621 (8 446)
Intern nettoförsäljning (Mkr): 20 (47)
Total nettoförsäljning (Mkr): 8 641 (8 492)
Ebitda exklusive poster av engångskaraktär (Mkr): 3 358 (3 268)
::Marginal: 38,9% (38,5%)
Ebitda (Mkr): 3 341 (3 254)
::Marginal: 38,7% (38,3%)
Avskrivningar, amortering och nedskrivningar (Mkr): -1 706 (-1 932)
Intäkter från associerade bolag och joint ventures (Mkr): 0 (0)
Justerad operativ intäkt (Mkr): 1 652 (1 336)
::Marginal: 19,1% (15,7%)
Operativ intäkt (Mkr): 1 634 (1 322)
::Marginal: 18,9% (15,6%)

Capex exkl. licenser och spektrumavgifter (Mkr): 878 (731)
Capex (Mkr): 878 (731)

• Mobile
::Postpaid abonnemang (tusental): 6 839 (5 664)
::exkl M2M (tusental): 4 102 (4 103)
:::varav använda för M2M (tusental): 2 737 (1 560)
::Prepaid abonnemang (tusental): 688 (754)
Totalt antal abonnemang (tusental): 7 527 (6 418)
:Postpaid ARPU (kr/månad): 249 (244)
:Prepaid ARPU (kr/månad): 74 (72)
Blended ARPU (kr/månad): 224 (217)
Blended churn (%) 14 (17)

• Fixed
:PSTN-abonnemang (tusental): 241 (320)
:VoIP-abonnemang (tusental): 207 (257)
Telefoniabonnemang (tusental): 448 (577)
Bredbandsabonnemang (tusental): 1 246 (1 226)
Bredband ARPU (kr/månad): 323 (314)
TV-abonnemang (tusental): 1 028 (949)
TV ARPU (kr/månad): 186 (174)
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108