NYHETSARKIVET
7 sep 2022 12:57
Mats kommenterar: Skamlig frekvenspolitik av staten
Det statliga uppdraget till Post- och telestyrelsen är att myndigheten ska verka för spektrumeffektivitet. Anledningen är att frekvenser är en begränsad resurs. Men i det här fallet har staten satt rejäla käppar i hjulet för detta uppdrag.

Frekvensbristen är anledningen till att Telia, Tele2 och Telenor fick hosta upp sammanlagt 2,8 miljarder kr för de 2x20 MHz i 700 MHz-bandet som sent omsider auktionerades ut 2018. Förmodligen helt i onödan.

Om vi jämför den svenska auktionen med 700 MHz auktionerna i Finland och Norge, så drog de in 663 miljoner kr, respektive 735 miljoner kr. Anledningen var att tre aktörer kunde dela på frekvensutrymmet med 2x10 MHz vardera. I Sverige hade vi tvärtom ett frekvensunderskott som berodde på att regeringen, mot Post- och telestyrelsens vilja, beslutade att de aktuella frekvenserna skulle avsättas till ett nytt blåljusnät.

Samtidigt står Post- och telestyrelsen, som förmodligen inte skulle vilja hellre än att de här frekvenserna används för mobilt bredband med bra yttäckning, och bara väntar på att regeringen ska besluta om att de för de första ska användas till annat än tillståndspliktiga tv-sändningar, och framförallt att det dyker upp någon som kan bevisa att de har ett behov av frekvenserna och dessutom har en plan och finansiering till ett nätbygge.

I mina öron låter det som att det kommer att ta ytterligare flera år. År då dessa frekvenser hade kunnat gynna den svenska mobilmarknaden och dess kunder.

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108