NYHETSARKIVET
7 sep 2022 13:04
Teracom vill att mer 700 MHz-frekvenser ska avsättas
I ett remissyttrande från den 16 juni i år äskar Teracom för att ännu mer spektrum i 700 MHz-bandet ska avsättas för ”samhällsviktig verksamhet”.

"Teracom noterar att 2x10 MHz i 700 MHz-bandet (703-713/758-768 MHz) preliminärt är avsatta för bredbandsnät för samhällsviktig verksamhet och inte omfattas av den aktuella konsultationen. Teracom ser dessutom behov av ytterligare frekvensresurser för samhällsviktig verksamhet och kan bland annat konstatera att det identifierats en möjlighet att utöka de reserverade 2x10 MHz till 2x15 MHz, i så fall omfattande 698-713/753-768 MHz. Om en sådan utökning skulle bli aktuell måste således den översta delen av 738-758 MHz (753-758 MHz) reserveras för detta ändamål och inte tilldelas för annat", skriver Teracom.

I ett remissyttrande tidigare i år äskade Teracom även för 2x5 MHz i 900 Mhz-bandet.

Teracom skrev då: "att PTS för en del av 900 MHz-bandet (tex 2x5 MHz) specificerar särskilda tillståndsvillkor innebärande specifika krav på mycket hög robusthet och tillgänglighet. Avsikten med en tilldelning med sådana tillståndsvillkor är att skapa ett nationellt mobilnät som har förutsättningar att fungera även i händelse av mycket svåra och säkerhetsmässigt utmanande situationer, ett sk nödnät." /../ "Då utformningen av ett sådant tillståndsvillkor kan antas kräva fördjupade studier, skulle en lösning vara att PTS tills vidare undantar en del av 900 MHz-bandet i den aktuella utlysningsprocessen för att senare, så fort som möjligt, komplettera med förslag i denna riktning."
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108