NYHETSARKIVET
7 sep 2022 13:04
700 MHz-frekvenserna för blåljus fortfarande oanvända
För sex år sedan beslutade regeringen att 2x10 MHz i 700 MHz-bandet skulle avsättas för ett nytt blåljusnät. Sedan dess har frekvenserna mer eller mindre legat i träda och ser inte ut att bli använda inom de närmaste åren. Något som av allt att döma har påverkat den svenska mobilmarknaden negativt.

Det var den 31 oktober 2016 som regeringen, en dag innan operatörerna skulle anmäla sig till 700 MHz-auktionen, beslutade att 2x10 av de totalt 2x30 MHz som skulle auktionerats ut, nu istället skulle avsättas för ett nytt blåljusnät.

"Säkra och utvecklade kommunikationslösningar är av vital betydelse för Sveriges säkerhet. Detta gäller i synnerhet ur ett totalförsvarsperspektiv", sade försvarsminister Peter Hultqvist, i en kommentar till beslutet.

Sedan dess har inte mycket hänt.

I ett regeringsbeslut 2020 (Ku2020/02460), beslutades att de aktuella frekvenserna skulle användas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 december 2021. Men sedan dess har inga nya beslut tagits av regeringen och frekvenserna används inte för tv.

2018 auktionerades de återstående 2x20 MHz i 700 MHz-bandet ut och utfallet av auktionen blev en rekordlikvid där Telia och Net4Mobility (Tele2 och Telenor) betalade sammanlagt 2,8 miljarder kr för frekvenserna. Operatören Tre var med i auktionen men vann inget frekvenstillstånd.

Vad som ska hända med de aktuella frekvenserna härnäst verkar vara oklart. När MSB presenterade sina planer på nästa generations blåljusnät, 5G Mission Critical, så nämnde man att man siktar på att börja bygga upp det nya nätet under åren 2024-2027, i en softlaunch.

Det innebär i praktiken att de frekvenser som regeringen stoppade för kommersiellt användande 2016, förmodligen hade kunnat användas för kommersiell mobilkommunikation under åtminstone åtta år, istället för att som nu, ligga i träda.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108