NYHETSARKIVET
8 sep 2022 12:10
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-10357, 22-10399, 22-10400
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 22-10370 -- 22-10390
Ärende: Underlag för årsavgift för operatörverksamhet

Diarienummer: 22-10391
Ärende: Ekonomistyrningsverkets systemrevision av PTS 2022

Diarienummer: 22-10398
Ärende: Anmälan
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108