NYHETSARKIVET
22 sep 2022 11:09
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-10882, 22-10909
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 22-10884
Ärende: Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2022:13) om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

Diarienummer: 22-10885
Ärende: Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2022:14) om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

Diarienummer: 22-10887
Ärende: Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:16) om ersättning för kostnader vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Diarienummer: 22-10897
Ärende: PTS avgiftsföreskrifter för 2023

Diarienummer: 22-10898
Ärende: Rapport om PTS avgifter

Diarienummer: 22-10912
Ärende: Projekt spektrumstrategi - en inriktning för PTS spektrumförvaltning
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108