NYHETSARKIVET
24 okt 2022 12:13
Juniper: 5G-tjänster omsätter 315 miljarder USD 2023
Enligt en studie från Juniper Research kommer operatörsdebiterade 5G-tjänster att omsätta 315 miljarder USD, motsvarande 3 545 miljarder kr, globalt under 2023. Enligt bolagets beräkningar kommer 5G-tjänsterna därmed att stå för 35 procent av operatörernas totala omsättning och motsvarar en tillväxt på 60 procent på ett år.

Juniper räknar med att 600 miljoner 5G-abonnemang kommer att skapas under nästa år. Detta trots den förväntade ekonomiska nedgången 2023.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108