NYHETSARKIVET
25 okt 2022 14:59
Mats kommenterar: Teracoms mobilsatsning en Ebberöds bank?
Om man läser på Wikipedia om det danska folklustspelet Ebberöds bank så står det beskrivet "Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött".

Efter att ha följt det statliga bolaget Teracoms mobilsatsning är det tyvärr mycket som talar för att det är en Ebberöds bank.

Redan det faktum att Teracom 2019 förvärvade operatören Net1, dån huvudägt av oligarken Leonard Blavatnik, där Teracoms vd Åsa Sundberg både varit vd och styrelseledamot, kan ses på olika sätt. Vissa tycker att det var bra att man såg till att nätet komr i svenska händer, medan andra ser det som ytterst konstigt att svenska staten köpte ett kommersiellt mobilnät.

Men köpet av Net1:s nät har inte varit någon ekonomisk succé. Tvärtom.

Förutom de 180 miljoner kr som Teracom fick betala för bolaget har man lagt ut 400 miljoner kr för 5G-frekvenser i 2,3 GHz-bandet och ett antal hundra miljoner kr i ny nätutrustning från Ericsson.

Därtill har vi det nya mobilnätets löpande ekonomi. Sedan Teracom förvärvade mobilnätet har det genererat ett sammanlagt rörelseresultat på -302 miljoner kr, vilket innebär ett snitt på -21,6 miljoner kr per kvartal. Så sent som i fredags rapporterade Teracom ett fördubblat minusresultat på -26 miljoner kr (-13 miljoner kr) i rörelseresultat för sin kommunikationsverksamhet, där Teracom Mobil är den dominerande delen.

Det Teracom nu gör är ytterst anmärkningsvärt. Nu slänger man alltså ut en stor del av det befintliga kassaflödet, det vill säga slutkundsintäkterna, för att fokusera på samhällstjänster. Detta samtidigt som Rakel G2-kalkylen bygger på att ta hand om samma kunder. Tyvärr är det dock inte mycket som tyder på att Rakel G2-nätet kommer att hamna hos Teracom. Och med den insikten är risken av allt att döma stor att vi skattebetalare kommer att få stå för notan om inte Teracoms mobilsatsning helt plötsligt börjar generera enorma övervinster för att täcka de kostnader man hittills har dragit på sig.

Och dessa övervinster skulle ju i så fall komma från de samhällsviktiga kunderna, vilket tyvärr inte heller bådar gott.

Telekomnyheterna kan dock konstatera att Teracom den senaste tiden har dragit åt svångremmen kring sina kostnader, då bolaget har sagt upp samtliga sina prenumerationer på nämnda nyhetsbrev…

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108