NYHETSARKIVET
25 okt 2022 15:01
Teracom kastar ut de sista privatkunderna ur mobilnätet
Teracom säger nu upp avtalet för alla privatkunder och icke samhällsviktiga företagskunder i sitt mobilnät för att på så sätt renodla sin verksamhet till att bara avse samhällsviktiga aktörer. Det framgår av ett pressmeddelande från det statliga bolaget, från i går.

"Dotterbolaget Teracom Mobil AB förvärvades 2019 i syfte att komplettera koncernens samhällsnät med en mobil förmåga. Vid förvärvet ingick ett antal kunder, de flesta privatkunder, med bredbandsabonnemang. Första steget mot att renodla verksamheten togs i december 2021 då all nyförsäljning till icke-strategiska kunder avbröts. Nu tar koncernen nästa steg genom att helt avveckla Teracom Mobils abonnemangsaffär. Kunder som utgör samhällsviktiga aktörer flyttas till Teracom AB, övriga sägs upp", skriver Teracom.

De uppsagda kunderna har till den 31 januari 2023 att teckna avtal med en ny operatör för att inte stå utan bredband. De två sista av uppsägningsperiodens tre månader är kostnadsfria för kunderna.

Enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk Telekommarknad hade Teracom Mobil 24 000 slutkunder vid utgången av 2021.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108