NYHETSARKIVET
22 nov 2022 13:29
Riksrevisionen kritiserar dålig miljöhänsyn vid upphandlingar
Statens arbete med miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar brister. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport i dag.

"Staten gör årligen upphandlingar för miljardbelopp. Riksdagen har flera gånger poängterat att offentliga upphandlingar ska ta miljöhänsyn, och att Sverige ska vara ett föredöme på området. Riksrevisionen har därför granskat statens arbete med miljöhänsyn vid upphandling. Den övergripande slutsatsen är att många myndigheter saknar en tillräckligt välorganiserad inköpsprocess och tillräcklig miljökompetens för att arbeta effektivt med de frågorna", skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Frågan om offentlig sektors brister i miljökrav i sina upphandlingar var återkommande när Telekomnyheterna ledde olika diskussioner under Almedalsveckan i somras och nu bekräftar alltså Riksrevisionen det som flera aktörer pekade på i Almedalen.

"I praktiken läggs ofta ansvaret för att ta miljöhänsyn på den enskilda upphandlaren och myndigheten blir då beroende av den personens intresse och ambitionsnivå. Det är för sårbart", säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheterna inte tillräckligt följer upp de miljökrav som ställts vid genomförda upphandlingar. Därmed finns det en risk att leverantörerna inte lever upp till de ställda miljökraven.

Granskningen visar vidare att Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller ett väl utformat stöd för miljöhänsyn. De statliga myndigheterna borde använda sig av detta stöd i större utsträckning. Kammarkollegiets upphandling av de statliga ramavtalen är också ett viktigt stöd för att säkerställa att miljöhänsyn tas. Myndigheterna använder dock endast i liten utsträckning möjligheten att ta ytterligare miljöhänsyn i samband med avrop från de avtalen.

Hela rapporten finns att ladda hem här
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108