NYHETSARKIVET
23 nov 2022 12:46
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-13291
Ärende: NIS-incident Samhällsviktiga tjänster

Diarienummer: 22-13327
Ärende: Ansökan om tekniska koder

Diarienummer: 22-13332
Ärende: Ansökan om nummertillstånd
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108