NYHETSARKIVET
23 nov 2022 12:46
Så mycket mer elektricitet drar mobilnäten
Att mobilnäten drar mer elektricitet än de fasta näten är ingen överraskning. Nu har det finska Transport- och kommunikationsverket, Traficom, mätt kommunikationsnätens energiförbrukning i Finland.

Enligt undersökningen var kommunikationsnätens totala energiförbrukning cirka 650 gigawatt-timmar, GWh. Och trots att den största delen av telekombolagens energiförbrukning är baserad på förnybara energikällor står de för cirka en fjärdedel av hela IKT-sektorns koldioxidförbrukning.

Mobilnätens radionät står enligt mätningen för 60 procent av kommunikationsnätens totala förbrukning, de fasta accessnäten står för cirka 20 procent och de övriga näten sammanlagt cirka 20 procent. Energiförbrukningen för en Gb i det fasta nätet var enligt undersökningen 0,05 kilowattimmar (kWh) och i mobilnätet 0,12 kWh.

"Den nu utförda datainsamlingen visar att vi behöver mer information om IKT-sektorns miljö- och klimatkonsekvenser. Denna information behövs också internationellt när IKT-branschens miljökonsekvenser i allt större omfattning blir ett intresse för många", konstaterar ledande sakkunnig Petri Makkonen från Transport- och kommunikationsverket Traficom.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108