NYHETSARKIVET
29 nov 2022 11:58
PTS slutar med halvårsrapport om Svensk Telekommarknad
Post- och telestyrelsen som har publicerat två rapporter om året med marknadsstatistik och analyser av den svenska telekommarknaden, har nu lagt ner sin halvårsrapport och rejält minskat statistikunderlaget från operatörerna.

"PTS har beslutat att ta bort vissa frågor på halvårsundersökningen av Svensk telekommarknad på grund av ändrade behov av data, både inom PTS och data till de internationella organisationer PTS rapporterar till så som EU Kommissionen. Dessutom ska PTS begränsa antalet frågor för att minska uppgiftslämnarbördan för respondenterna, operatörerna", skriver myndighetens pressansvarige Petter Öhrn, till Telekomnyheterna och fortsätter:

"PTS har sett ett minskat behov och användning av rapporten på halvårsundersökningen av Svensk telekommarknad och i kombination med att antalet frågor har minskat har PTS beslutat att inte ta fram en rapport för halvårsundersökningen. Men det finns ett behov av statistik så PTS uppdaterar statistikportalen med den data som samlats in för halvåret."

Svensk telekommarknad 2022, det vill säga helårsundersökningen för 2022 kommer att publiceras i maj 2023 med rapport och statistik som vanligt. Lovar Post- och telestyrelsen.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108