NYHETSARKIVET
30 nov 2022 11:49
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-13543
Ärende: PTS svar på Försvarsmaktens beredning av sambandslösning

Diarienummer: 22-13544, 22-13550, 22-13567
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 22-13574, 22-13575
Ärende: Finansiering av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, Åtgärd för etablering av förvaltning för regional robusthet
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108