NYHETSARKIVET
13 jan 2023 12:42
Sveriges Ingenjörer vill ha 4,4% lönepåslag inom telekom
Sveriges Ingenjörer yrkar på en löneökning om 4,4 procent inom IT- och telekomområdet. Det framgår av ett pressmeddelande från fackförbundet som nu har inlett sina avtalsförhandlingar.

"Vi driver frågan om en god arbetsmiljö med rätt till vila och fritid, oavsett var arbetet sker. Vi vill även att det allt vanligare distansarbetet ska bygga på frivillighet. På så vis går det att ta vara på fördelarna med mer fritid och flexibilitet för arbetstagaren, samtidigt som arbetsmiljöriskerna kan pareras", säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i en presskommentar.

Här är kraven i avtalsförhandlingarna för IT och Telekom

Löner
För det fall parterna i de lokala löneförhandlingarna inte enas om annat ska lönesumman för de medlemmar som omfattas av lönerevisionen öka med minst 4,4 procent den 1 april 2023.

Flexpension
Flexpensionen ska fortsätta att byggas ut enligt 2017 års överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag.

Restid
Vad gäller restidsersättning ska tjänstemannen även kunna välja att ta ut ersättningen som ledig tid i stället för pengar.

Föräldralön
Akademikerförbunden yrkar på att kvalifikationstiden på 3 år för föräldralöneutfyllnad förkortas till 1 år. Föräldralöneutfyllnad ska beräknas på sammanlagd anställningstid i stället för ”oavbruten anställning”.

Distansarbete
Parterna ska inleda partsgemensamt arbete i frågor kring distansarbete.

Fackets krav överlämnades till TechSverige i går och förhandlingarna inleds direkt. Avtalen inom IT- och telekombranschen omfattar drygt 6 200 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Nuvarande avtalsperiod går ut 31 mars.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108