NYHETSARKIVET
13 jan 2023 12:42
Tele2:s överklagan mot Karlskrona föll platt i KR
När Karlskrona kommun gjorde en upphandling av mobiltelefoner, tillbehör och tjänster så ansågs inte Tele2:s anbud uppfylla kraven. Beslutet var felaktigt enligt Tele2 som överklagade. Nu står det dock klart att operatören förlorat sin överklagan i såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten.

Enligt upphandlingen ansågs att Tele2 inte uppfyllde kravet på professionellt headset, något som operatören ifrågasätter då det inte någonstans framgår vad som utgör ett ”professionellt headset”.

"Det aktuella kravet är kortfattat. Tele2 borde ha insett att det kunnat tolkas på olika sätt, vilket också anbudsgivarna uppenbarligen har gjort. En omdömesgill anbudsgivare borde därför ha kontaktat kommunen under anbudstiden med begäran om förtydligande", skrev Förvaltningsrätten i sitt beslut, något som även Kammarrätten i Jönköping ställer sig bakom i sitt beslut.

Bakom upphandlingen stod Karlskrona kommun, Stiftelsen Blekinge läns museum, Karlskronahem, Räddningstjänsten östra Blekinge, Kommunalförbundet Sydarkivera, Kruthusen Företagsfastigheter.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108