NYHETSARKIVET
16 jan 2023 13:27
Ericsson listar viktigaste konsumenttrenderna
Telekom kommer att bli allt viktigare för att lösa klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Det visar Ericssons rapport 10 Hot Consumer Trends, som baseras på en undersökning med 15 000 respondenter globalt.

Här är de tio trender som pekas ut i rapporten

Nedan de tio trenderna:

1 Kostnadsjägare
Mer än 60 procent av de tidiga teknikanvändarna i de storstäder som ingick i studien oroar sig för stigande vardagskostnader i framtiden. I ett instabilt klimat kan digitala tjänster hjälpa konsumenter hålla nere kostnader för mat, energi, pendling och resor.

2 Oavbruten uppkoppling
Att ha en pålitlig och robust internetuppkoppling kommer bli viktigare i takt med att extrema väderhändelser blir fler och mer intensiva. Runt 80 procent av de tidiga teknikanvändarna tror att det på 2030-talet kommer att finnas smarta pejlare som visar var man kan finna mobiltäckning vid extremväder och naturkatastrofer.

3 Stressfri mobilitet
Strikta tidsscheman kommer att försvinna i takt med att klimatregler och energieffektivisering förändrar vår syn på flexibilitet. 68% av de tillfrågade uppger att de kommer att planera aktiviteter baserat på energikostnad istället för tidsåtgång.

4 Väkt(AI)re
AI kommer användas för att skydda människor i ett alltmer oförutsägbart och oberäkneligt väder. Nästan hälften av de tidiga teknikanvändarna säger att de kommer att använda personliga AI-varningssystem för sin säkerhet i framtidens klimat.

5 Ett nytt arbetsklimat
Sju av tio förutser att arbetsgivare kommer att ha AI-assistenter som planerar arbetstagarnas pendling, arbetsuppgifter och resursanvändning för att minimera företagets koldioxidavtryck.

6 Smart vatten
Tillgången till rent sötvatten kommer att vara än mer begränsat under nästa årtionde, och konsumenter förväntar sig tillgång till smarta tjänster både för att spara och återanvända vatten. Nästan hälften av de tidiga teknikanvändarna säger att deras eget hushåll kommer använda automatiska vatteninsamlare på tak, balkonger och fönsterkarmar för att fånga in och rena regnvatten.

7 Energidelare
På 2030-talet kan digitala energidelningstjänster vara ett medel för att minska energikostnaderna för hushållen. Enligt 65 procent av de tidiga teknikanvändarna kan energi även komma att användas som elektronisk valuta, så att man kan betala för varor och tjänster med kWh istället för pengar.

8 Mindre är lagom digitalt
Att ha och använda digitala produkter kan bli den nya statussymbolen under nästa årtionde, medan överkonsumtion av fysiska produkter kan bli både dyrt och skamfyllt. En tredjedel av de tidiga teknikanvändarna säger att de kommer att använda shoppingappar som föreslår digitala alternativ till fysiska produkter, vilket kan göra icke-materiell konsumtion enklare och vanligare.

9 Natureverse
Att ha tillgång till stora naturupplevelser även i urbana områden utan att resa någonstans kan bli vardagsmat på 2030-talet. Fyra av tio tidiga teknikanvändare uppger att de kommer att använda virtuella resetjänster för att uppleva naturreservat och vandringsleder i realtid, precis som om de vore där.

10 Klimatfuskare
Konsumenter kan komma att försöka fuska sig förbi de striktare miljöregleringar och ransonering av vatten och energi som kan vara en del av 2030telets vardagsliv. Mer än hälften av de tillfrågade förutser användandet av hacking-appar för att stjälpa över vatten- och elförbrukning på grannarnas el och vattenräkning.

Hela rapporten finns att läsa här

https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-climate-change-impacting-consumers
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108