NYHETSARKIVET
17 jan 2023 12:57
Bromölla kommun stämmer Open Infra för felaktiga grävningar
Bromölla har stämt Open Infra för felaktiga nedgrävningar av fiber i kommunen. Det skriver man i ett pressmeddelande från i går.

"Kommunen begär 812 050 kronor, plus ränta av Open Infra Core för att företaget brutit mot kraven i markavtalet och inte heller betalat de vitesbelopp som är förbundna med avtalsbrott. Kommunen vill i första hand att företaget ska avhjälpa felen i sina arbeten, enligt kraven i avtalet, i andra hand att Open Infra betalar skadestånd och ersätter kostnaderna som uppstår när kommunen rättar till felen. I tredje hand vill kommunen ha skadestånd och ersättning för att helt och hållet avlägsna Open Infras kablar ur marken", skriver Bromölla kommun.

"Vi kommer inte längre i diskussionerna med Open Infra nu. Det dåligt utförda arbetet har fått stora konsekvenser i vår vardag. Vi håller dörren öppen för vidare samtal och har ett dialogmöte bokat med företaget i slutet av januari. Stämningsansökan är dock nödvändig för att ärendet ska få ett avslut", säger Bromöllas tekniske chef Johan Röjestål, i en kommentar.

I det avtal som Bromölla kommun tecknade med Open Infra i juni 2021 angavs att bolaget skulle erlägga ett vite om 10 000 kr för varje felaktigt utfört arbete. Kommunen har kontrollerat bolagets arbete och protokollfört att Open Infra brutit mot markavtalets bestämmelser vid minst 67 konstaterade tillfällen. Kommunen har framställt krav på att bolaget betalar ett vitesbelopp på 670 000 kronor, en ersättning för besiktningskostnader på 18 000 kronor, en ersättning för uppfyllnad av material vid övergrävning av vägar på 124 050 kronor samt ränta på kostnader som förfallit till betalning. Open Infra har inte betalat någon av summorna.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108