NYHETSARKIVET
3 mar 2023 12:11
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-2612
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 23-2662
Ärende: Tjänstetillsättning av Avdelningschef till UM
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108