NYHETSARKIVET
3 mar 2023 12:11
Konkurrensverket vill ha 137 miljoner kr mer i anslag
Konkurrensverket vill ha 137 miljoner kr mer i anslag över de kommande tre åren. Det skriver myndigheten i ett budgetunderlag till regeringen.

Syftet med de ökade anslagen är att man vill se breda satsningar på sin tillsynsverksamhet.

"Det råder i dag en obalans mellan Konkurrensverkets allt mer omfattande uppdrag inom såväl konkurrens- som upphandlingsområdena och de resurser som tilldelats oss för att fullgöra dem. Att fortsatt lösa denna obalans enbart med effektiviseringar och med löpande omprioriteringar har en negativ påverkan på såväl bredden som omfattningen av tillsynen. Det riskerar i sin tur att minska Sveriges motståndskraft mot kommande samhällskriser och få en negativ inverkan på samhällsekonomin", säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, i en presskommentar
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108