NYHETSARKIVET
3 mar 2023 12:12
Dan Sjöblom: PTS måste effektivisera verksamheten
För att möta utmaningarna inom elektronisk kommunikation måste Post- och telestyrelsen effektivisera sin verksamhet. Det skriver generaldirektörn Dan Sjöblom i myndighetens årsredovisning som nu har publicerats.

"Utmaningar inom elektronisk kommunikation uppstår i allt större utsträckning på tjänstenivån och hos stora online-plattformar snarare än på infrastrukturnivå. Ett ökat fokus på tjänster istället för nät leder till nya initiativ inom EUs reglering. Därför krävs ökad proaktivitet gällande kommande initiativ från EU på det digitala området.
För att möta detta måste PTS fortsätta locka och behålla rätt kompetens samt effektivisera verksamheten så att vi är en effektiv myndighet redo för nya utmaningar", skriver han.

Under 2022 ökade Post- och telestyrelsens verksamhetskostnader med 7 procent.

"PTS verksamhetskostnader uppgick år 2022 till 520 mnkr (487 mnkr). Det är en ökning med 33 mnkr. Ökningen av kostnader beror främst på ökade personalkostnader om 11,3 mnkr, ökade lokalkostnader om 6,1 mnkr samt ökade driftskostnader om 10,4 mnkr", skriver myndigheten.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108