NYHETSARKIVET
25 maj 2023 11:47
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-9669, 23-9670, 23-9683
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 23-9671, 23-9672, 23-9717, 23-9718, 23-9720 -- 23-9723
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd

Diarienummer: 23-9697
Ärende: Remiss avseende EU-kommissionens patentpaket
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108