NYHETSARKIVET
25 maj 2023 11:49
Amerikansk grupptalan mot Ericsson avvisas av domstol
Den amerikanska domstolen U.S. District Court for the Eastern District of New York beslutade igår att slutligt avvisa den grupptalan som förts av vissa aktieägare i ett värdepappersmål mot Ericsson. Det skriver Ericsson i ett pressmeddelande i dag.

"I sitt beslut avvisade domstolen till fullo kärandens påståenden om att Ericsson vilselett investerare och fastställde att Ericsson inte brutit mot dess informationsskyldighet gentemot investerare", skriver Ericsson.

Det var i mars 2022 som Pomerantz Law Firm sökte företag och organisationer som köpt Ericsson-aktier mellan den 27 april 2017 och 25 februari i år, för en grupptalan mot det svenska telekombolaget.

"Vi undersöker Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) ('Ericsson' eller 'Företaget') för potentiella brott mot de federala värdepapperslagarna. Den 16 februari 2022 avslöjade Ericsson att företaget kan ha gjort betalningar till terrororganisationen ISIS för att få tillgång till vissa transportvägar i Irak. På den här nyheten föll Ericssons American Depositary Receipt ('ADR') med 1,44 USD per ADR, motsvarande 11,57 %, för att stänga på 11,01 USD per aktie den 16 februari 2022", skrev advokatfirman, som specialiserat sig på just den här typen av grupptalansprocesser, på sin hemsida.

Beslutet att avvisa grupptalan kan överklagas. Ericsson kommer att fortsätta försvara sig kraftfullt om ärendet överklagas.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108