NYHETSARKIVET
25 maj 2023 11:52
Tre Sverige: Ingenjörsbristen i Sverige är ett växande problem
Sverige måste pröva nya grepp för att säkra kompetensförsörjningen och förbli ett ledande land inom digitalisering och innovativ tillverkning. Det behövs fler incitament för ingenjörsstudier, starkare resurser för att göra utbildningarna industriellt relevanta men framför allt behöver Sverige en bättre politik för arbetskraftsinvandring.

Det skriver Tre Sveriges vd Haval van Drumpt i ett debattinlägg i Dagens Industri. Kommentaren är en replik till debattartikeln i DI från forskarna Anders Broström och Pontus Braunerhjelm om Sveriges framtida produktivitet.

Tre Sveriges vd instämmer i att frågan bör prioriteras och ser en negativ utveckling i Sverige nu. Han menar att ingenjörsbristen i Sverige är ett växande problem och föreslår att tekniska högskolor med högt söktryck får mer resurser för att utöka antalet platser men även att Sverige följer Teknikföretagens förslag att låta studenter som blir färdiga med sin utbildning inom utsatt tid skriva av delar av sina studieskulder.

"Detta skulle både ge individen ekonomiska incitament till att söka sig till en ingenjörsutbildning och korta den genomsnittliga studietiden", skriver han.

Ett annat förslag är att regeringen går sakta fram med sin åtstramning av arbetskraftsinvandringen. På Tre finns över 60 utländska ingenjörer anställda, där kompetens från Indien sticker ut mest.

"Broström och Barunerhjelm pekar på hur Danmark infört ett 'snabbspår' för riktad arbetskraftinvandring. Sverige borde överväga ett sådant, ett pilotprojekt kunde avse just ingenjörer med löner som överstiger regeringens nya riktmärke om 80% av en medianlön", skriver van Drumpt.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108